ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อ
BKK II
  เป็นถาดไข่ไก่ ขนาดเล็ก เหมาะสมกับไข่ #3 และ #4 บรรจุไข่ไก่ได้ 30 ฟอง/ถาด
BKK
  เป็นถาดไข่ไก่ ขนาดกลาง เหมาะสมกับไข่ #2 บรรจุไข่ไก่ได้ 30 ฟอง/ถาด
BKK J
  เป็นถาดไข่ไก่ ขนาดกลาง เหมาะสมกับไข่ #0 และ #1
บรรจุไข่ไก่ได้ 30 ฟอง/ถาด
BKK 20
  เป็นถาดไข่ไก่ ขนาดกลาง เหมาะสมกับไข่ #2 บรรจุไข่ไก่ได้ 20 ฟอง/ถาด