คุณสมบัติ
 
  - ใช้บรรจุไข่ไก่ ทุกขนาด ทุกเบอร์ (เบอร์ 0 ถึง เบอร์ 4)
  - ใช้บรรจุไข่เป็ด ที่มีขนาดใหญ่
  - ถาดมีความแข็งแรง ไม่หักงอ
  - รูปแบบได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมเฉพาะชนิดของไข่ที่จะใช้บรรจุ
  โดย ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
  - มีการควบคุณภาพการผลิตได้มาตรฐาน
 
การบรรจุ 100 แผ่น/ห่อ
บรรจุในถุงพลาสติสะดวกในการขนส่งและป้องกันความชื้น